Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Misyonumuz
 

Görev alanımız içerisinde hizmetler yerine getirilirken, Üniversitenin sahip olduğu mevcut kaynakların (insan, para, mal ve malzemelerin) en uygun şekilde kullanılması ve en ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi ve çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonları artırılması temel hedef olarak belirlenmiştir.

Vizyonumuz
 

Üniversitemize bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Merkezler ile Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı idari birimlerin, merkezden yürütülmesi gereken hizmetlerle ilgili işlemler ile diğer genel hizmetleri güncel mevzuat hükümleri uygulanarak, günün teknolojik gelişmelerine göre yerine getirilmesidir.
 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın Görevleri
 

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; kurulduğundan bugüne kadar sorumluluğunda bulunan işleri Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir. Bu çerçevede faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, maaş, tedavi, yolluk ve ek ders hizmetlerini yerine getirmek, Satın alma işlemlerini yaparak alınan malzemelerin taşınır mal kayıtları ile depo giriş ve çıkış işlemlerini gerçekleştirmektir. İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığımızın görevleri maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.

1 ) Üniversitemiz Rektörlüğü ve Rektörlüğüne bağlı birimlerin ihtiyacı olan(Birimlerin bütçelerinde ihtiyaç için yeterli ödenek bulunmadığında) her türlü, mal, malzeme ve hizmet alımları ile ilgili işlemleri yürütmek,

2 ) Taşınır ve taşınmaz mal yönetmeliği kapsamında Başkanlığımız tarafından yapılacak tüm alımların gerekli işlemlerini yapmak

3 ) Birim Personeline ait her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri ile ilgili belgeleri hazırlayarak, işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak

4 ) Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarından

 a)      Araç, gereç ve malzemelerinin temini işlemlerini yürütmek,

 b)      Temizlik, Aydınlatma, Isınma, Bakım ve benzeri hizmetler için gerekli malzemeleri temin etmek,

 c)      Çevre düzenlemesi ve yeşil alanlarının gerek yeni yapılanmasında, gerekse bakımı sırasında ihtiyaç duyulan mal, malzemeleri ile gerekli makine ve teçhizatların alımını gerçekleştirmek,

 d)      Üniversitemize ait lojmanların tahsisi ve diğer işlemlerini yürütmek,

 e)      Üniversitemize ait taşınmaz malların kiralanması ve bu kiralanmalarla ilgili gerekli tahsilat işlemlerini yürütmek,

 f)        Üniversitemiz kampus alanında bulunan ve özel şahıslara kiraya verilen yerler ile lojmanların tüketmiş olduğu elektrik, su ve yakıt giderlerinin özel olanlarının tahsilatını yapmak olarak belirlenmiştir.

 g)      Üniversitemize bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve İdari Birimlerin sermaye giderleri kapsamındaki makine-teçhizat alımı ve donanımı bütçesini hazırlamak.

 h)      Bu faaliyetlerin dışında Rektör ve Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapar.

5 ) Tüm hizmet ve faaliyetlerinden Genel Sekretere karşı sorumludur
 

Kuruluş
 

Başkanlığımız, 28 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununda ve Yüksek öğretim Öğretim elamanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik yapılmasına dair Kanunun 88. Maddesi ile kurulan Üniversitemizin bünyesinde kurulmuştur.

Yerleşim
 

Başkanlığımız Merkez Kampus Alanında bulunan Rektörlük İdari Binası'nın 3.  katında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Personel Durumu
 

Daire Başkanlığı bünyesinde farklı kadro ve unvanlarda toplam   7 personel hizmet ve faaliyette bulunmaktadır.

2019 Birim Faaliyet Raporu

Organizasyon Şeması

İş Akış Süreçleri

Görev Tanımları